artes arquitectura

Informação web site relacionado

Escultura de Beatriz Cunha

Sculptor | beatriz cunha | escultura: plaster cast - male hand | molde de gesso - mão masculina

sculptor | beatriz cunha | escultura: plaster cast - male hand | molde de gesso - mão masculina sculptor | beatriz cunha | escultura blog quase sem palavras |

beatrizcunha-art.blogspot.fr/2015/06/plaster-cast-male-hand-molde-de-gesso.html

Escultura de Beatriz Cunha