sciences

GeoDirectory

"sağ kolumu kaybettim zarar yok, sol kolum var; onunla da pekala iş görebilirim. beni müteessir eden ve yine kıt-a'ma iltihak edip, düşmanla çarpışmama mani olan şey; yaramın henüz ...

Yunis daşqın dürüstün saytı

Cin, ruhve tüm doğa üstü güçlerin açıklamaları

Innovation science; physics (solar physics, astrophysics, computing sciences, solid state physics, ...), information technology, security, strategy, satellite tracking, more and more...

Her zaman farklı bir yol , farklı bir çıkış vardır ..

üniversite öğrencilerinden palaylış, kitaplar, şiirler, romanlar, klasikler, doğu klasikleri, batı klasikleri, türk edebiyatı, programlama,