news weblogs

GeoDirectory

İslam ve tasavvuf ****

Allah, İslam, hz.muhammed, peygamberler, din, sahabeler, tasavvuf, sufi, sufizm, allah dostları, evliyalar, mürşidi kamil, nakşibendi, kadiri, halveti, rufai, ...

islamvetasavvuf.blogspot.com

GerÇek tarİh-2 sİtesİ

Osmanli padİŞahlari sitesi