news journalism

GeoDirectory

News, analysis and information from mip in english and albanian language.

Blog en langue albanaise,

Smatrajući da je već na putu formiranja zrelog pesništva, pesnik jovan kuzmić jovo svojom zbirkom stihova ljubav je potres u srcu zaslužuje našu pažnju već po prepoznatljivoj ...