health public health

GeoDirectory

Rasulullah saw juga bersabda: "sesungguhnya allah azza wa jalla tidaklah menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula ubatnya. diketahui oleh orang yang mengetahuinya, dan tidak diketahui oleh orang ...