news journalism

GeoDirectory

About turkey, kulture, politics, news, turkish, persian, turki, türkçe, farsça

Blog en langue albanaise,

Smatrajući da je već na putu formiranja zrelog pesništva, pesnik jovan kuzmić jovo svojom zbirkom stihova ljubav je potres u srcu zaslužuje našu pažnju već po prepoznatljivoj ...